Wednesday, May 12, 2010

Behovet av arme och amfibie officerare 2015 och 2020


$N(x)=\frac{1}{\sqrt 2 \pi}\int_{-\infty}^x e^{-\frac{x^2}{2}}dz$

Noraml distriubion with Brownian random walk: Hur sannolika är förvsarsmaktens 10 årsprognoser?

Först och främst är det inte lätt att på basis av FMs rapporter bilda sig en uppfattning om det verkliga behovet av officerare för att ingenstans framgår det vad olika officerare sysslar med. Det verkar vara top secret för om den uppgiften kommer ut skulle det nog skäras rejält bland FM personal av sparivranande politiker. Försvarsmakten verkar vara villiga att spara på allt utom på sitt berg av militära administratörer av högre rang från majors grad och uppåt (c.a. 4,500) plus 7,000 civila administratörer. Tillsammans med 7,500 kaptener och 5,500 löjtnanter administrerar dessa en organisation som består av 770 kontrakterade militärer och 7,000 värnpliktiga rekryter. Hör och häpna räcker berget av administrtörer inte till utan FM har införskaffat ett admistrativt system (PRIO) till en totalkostand på runt 3 miljarder för att sköta administrationen. Nu tänker dock FM göra något åt situationen pga all kritik, men FM lyckas ändå rädda kvar dygt 3,000 onöiga officerare till ett forstatt liv i FM med hög rang och lön.

Enligt försvarsmaktens kalkyler så behövs det 6,400 (Armen/Amf = 4,160) officerare (OF/TA) fram till år 2014 och 2019, vilket verkar kraftigt överdimensionerat eftersom insatsorganisationen (Armen och Amfibiekåren) endast behöver runt 1,300 officerare för att tillsätta befattningar i förband och staber enligt nedan.

Med nuvarande avgångstakt på 5% reduceras officerskåren uppskattningsvis till 16,322. För att uppnå FMs mål måste därför 3,226 officerare göras om till specailistofficerare och resterande 6,696 sluta.

Det finns dessutom uppskattningsvis utrymme för ytterligare reduceringar på runt 2,860 arme och amfibie officerare utöver försvarsmaktens planerade reduceringar. Flottan och flygvapnet inräknat kan annu fler officerare reduceras.

Beräkninsgmodell
Jag anvädner mig av en standarbataljon med stab med 5 kompanier där varje kompani består av fyra plutoner och varje pluton i sin tur av fyra grupper. Det är väl tilltaget med tanke på att många bataljoner består av 4 kompanier och plutoner av 3 grupper.Bild: Standardbataljon

Förband (IO14)
25 Bataljoner
4 mekaniserade bataljoner (9040/122) (I19,P4)
2 lätt mekaniserade bataljoner (9040) (P4,P7)
1 mekaniserad skyttebataljon (LG)
1 lifbataljon (LG)
1 lätt skyttebataljon (K3)
1 underättelesebataljon(K3)
1 jägarbataljon(I19)
1 säkerhetsbataljon(LG)
1 amfibie bataljon (Amf1)
2 luftvärnsbataljoner (Lv6)
2 haubitsbataljoner (A9)
2 ingenjörsbataljoner (Ing2)
2 underhållsbataljoner (TrangR)
1 taktisk sambandsbataljon (LR)
1 telekrigbataljon (LR)
1 ledningsplatsbataljon
1 teknisk bataljon
12 kompanier
3 stridsvagnskompanier
2 militärpoliskompanier (I1)
1 tungt transportkompani (P4)
1 CBRN kompani
1 MOVCON kompani
2 sjukuskompanier
2 sjukvårdsförstärkningskompanier
Staber
1 förvarsstab (FHQ)
2 brigadstabsförband (I19,P4,LedR)
4 militärområdesstaber (LedR)


Behovet av officerare per förband och stab


Försvarsstab 1: 1 genmj, 1 briggen, 4 överstar, 4 övlt
Brigadstaber 2: 1 överste, 1 övlt, 5 majorer
Bataljonstaber 25: 1 övlt, 1 major, 5 kaptener
Kompanier 133(25*5+8): 1 kapten, 1 löjtnant, 1 fanjunkare (kvm)
Plutoner 532(25*5*4+8*4): 1 fänrik/löjtnant, 1 fanjunkare.
Grupper 2,128(532*4): Korpral, sergeant eller 1:e sergeant
Soldater 14,896(2,128*7): Meniga + stf gruppchefer, mm


Sammanfattning


GradNFörändringFMArmen$Avsked^{1}$$Befordan^{2}$$Antal$$Antal^{3}$$Behov$
Generalmajor44-1034221
Brigadgeneral24-618121
Överste298-672311506
Överstelöjtnant1,217-275+2321,17476331
Major2,891-654-2322,0051,30035
Kapten7,433-1681+3756,1273,983393
Fänrik,Löjtnant6,177?+9326,7344,377532
Fanjunkare8-26

655
1:e Sergeant890+1,5851,674(Note 4)Sergeant4270(Note 4)
(1) $f(N)=N(1-0.05)^{t}$ där t = år och avsked = 5% per år.
(2) Baserat på antal personer under utbilding samt ev befodringar
(3) Armen + Amf = 65% av officerskåren
(4) Antalet gruppchefer: 2,128


Försvarsmaktens mål
Officerare (OF)3,900
Specialistofficerare (SO)4,900
Reservofficerare (RO)2,500
Anställda gruppchefer och soldater6,900
Kontrakterade gruppchefer och soldater9,200Verifiering av uppskattning
Jag uppskattar enligt standardbatljonsmodellen behovet av GS till 14,896 + 2,128 = 17,024, FM uppsattar behovet till (16,100 + 4,900) * 0.65 = 13,585. Eftersom behoved av 1,654 officerare är basert på 17,024 är det en överskattning på 25%(13,585/17,024). Justeras behoved baserat på en 25% överskattning hamnar behovet på 1,240 officerare.

Det är därför rimligt att bedömma behovet till runt 1,300 officerare.

Ref: Årsredovisning 2010-02-19

No comments:

Post a Comment